İLAHİ FARKINDALIK Kitabı
Bayram ERSOY

Bayram ERSOY

BAYRAM ERSOY
  • Youtube
  • Instagram

İLAHİ FARKINDALIK Kitabı

28 Eylül 2021 - 16:01

Sevgili Okurlarım,
İlahi Farkındalık Sıfır Noktası Enerjisi Matrix ve Manyetik Hipnoz Kitabımız şimdi satışta!

İlahi farkındalığın hikmet penceresinden bakıldığında, insanın fark ettiği ilk şey, idrakinin ve kabiliyetlerinin ne kadar sınırlı ve yetersiz olduğudur. Yaratıcı, insana kendinden lütfettiği cüzi irade ve idrak ile sayısız, sınırsız lütuf ve keremini kavrayabilmemizi murad etmiş ve mutlak zatının bilinmezliğini, hatta hayal bile edilemezliğini cümle yarattıklarına sıfat ve isimleri ile cem ederek tekâmül yolunu göstermiştir.

İlahi Farkındalık idrakinden anladığımıza göre, âdemoğlunun her devirde yanıldığı bir noktada olduğunu hayretle görüyor ve izliyoruz. Bu nokta aslında insanın hiç farkında olmadığı bilimselliğin ve çağdaşlığın zirvesi sandığı yanılgı noktasıdır. İnsanoğlu gelişiminin her aşamasında zirveye ulaştığını sanmış, daha sonraki tekâmülü ile bu yanılgısına tebessüm ederek yoluna devam etmiştir.

Yeni kitabımızın açtığı hakikat ufkunda, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ruhsal tekâmülün de geldiği noktayı göreceğiz. Böylece modern akılcılığın çölleşmiş, kıraç diyarlarından hakikat âleminin sonsuz ve sınırsız kudretine yeniden nazar edeceğiz. Böylece rahman ve rahim olan Rabbimizin bizi neden halifetullah olarak görevlendirdiğini de kavramış olacağız.

Zaman içerisinde Farkeder Derneği İlahi Farkındalık okulunda dersler halinde işlenecek olan kitabımızı temin etmek için derneğimize, temsilciliklerimize ve AltivaKitap Yayınevi'ne müracaat edebilirsiniz.
İlahi Farkındalık Sıfır Noktası Enerjisi Matrix ve Manyetik Hipnoz isimli bu kitabımızın da tüm geliri de Ariflerin Sırrı kitabımızda olduğu gibi FARKEDER Derneği’mize vakfedilmiştir.

Bayram ERSOY 
@bayramersoyofficial