Usul-u fıkıh dersi 19

Ahkam-ı şeriyyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriyyeye bakar

usul-u fıkıh dersleri 19

YORUMLAR

  • 0 Yorum